TV uitzending

RTL7 Truck en Tractor Pulling in Alphen

Tijdens het afgelopen seizoen zijn er tv-opnames gemaakt voor het programma Truck en Tractor Pulling bij RTL7.

Aanstaande zondag 3 februari 2019 is aflevering 18, met het eerste deel van de uitzending over de wedstrijd in Alphen te zien op RTL7 vanaf 14.00-14.30 uur.
Te zien zijn de Prostocks en de Two Wheel Drive klasse ook brengen we een bezoek aan Aeres Tech.

Mocht je een uitzending missen; op de eerstvolgende zaterdag is er een herhaling. De tweede aflevering over de wedstrijd in Lochem is morgen (zaterdag 2 februari 2019) om 14.00 uur nogmaals te bekijken.

We wensen iedereen veel kijkplezier!

Afgelopen week is de prijs voor beste organisatie in de klasse National weer uitgereikt. En jawel we hebben de prijs weer mee naar Alphen mogen nemen. We zijn er trots op!! We hebben er hard voor gewerkt met al onze vrijwilligers, zonder hen hadden we het niet kunnen maken. Bedankt iedereen.
Het bestuur van STTA.

 

Beste bezoekers van het Alphen NK en EK,

We hebben een prachtig weekend gehad met fantastische pulls, spannende finales en vele emoties. Een weekend om nooit te vergeten!

Allereerst willen wij ons publiek bedanken die ondanks de late aankondiging en last minute wijzigingen toch in groten getale aanwezig was en met zoveel enthousiasme rond onze kleibanen stond.

Al onze sponsoren die ook zo hun best gedaan hebben om de extra dag en dus de Europese Kampioenschappen mogelijk te maken in ons kleine Alphen, echt petje af!! Wij zijn er ontzettend trots op dat we zulke fantastische sponsoren hebben.

En dan de STTA werkgroep onder bezielende leiding van Dennis en Niels … wat hebben ze keihard gewerkt om alles op en rond de baan voor elkaar te krijgen.

De NTTO met hun inzet en Jeannette de Vries die al eerder kwam en zoveel heeft gedaan, Dennis Vos die tijdelijke campingbaas was.
De Made Power Crew die met zoveel mensen op zoveel dagen en verschillende manieren heeft geholpen.
Johan en Erik van Oosterhout met hun onmisbare steun en kennis en waar we een telefonische hotline mee hadden ..
Echt iedereen die ons geholpen heeft maar waar we niet specifiek de namen van kunnen noemen omdat het simpel weg teveel mensen zijn.

En .. last but not least .. Martin van Lomwel die, samen met twee collega’s, zo’n fantastische baan heeft neergelegd én onze twee wedstrijdvoorbereiders van de NTTO, Johan Konings en Walter Duis, diep respect voor jullie inzet en doorzettingsvermogen!

Het was een prachtig event, we gaan er nog lang over denken en praten, indrukken en emoties verwerken en op naar een volgende editie.

Nogmaals .. allemaal hartelijk dank,
Namens het complete bestuur van Tractorpulling Alphen (NB) .. STTA

September 11, 2018

Dear visitors of the Alphen Dutch and European Championship,

We had a wonderful weekend with fantastic power pulls, exciting finals and many emotions. A weekend to remember!

First of all, we would like to thank our audience who, despite the late announcement and last minute changes, were present in large numbers and with so much enthusiasm around our pulling tracks.

All our sponsors who have done their best to make the extra day and thus the European Championships possible in our small village Alphen, really amazing!! We are very proud that we have such fantastic sponsors.

And then the STTA working group under the inspiring leadership of Dennis and Niels … what have they worked hard to get everything done on and around the tracks.
The NTTO with their dedication and Jeannette de Vries who came earlier and did so much, Dennis Vos who was temporary our camping boss.
The Made Power Crew that helped with so many people, so many days and different ways.
Johan and Erik van Oosterhout with their indispensable support and knowledge and with whom we had a telephone hotline.
Really everyone who helped us but we cannot specifically name because there are simply too many people.

And .. last but not least .. Martin van Lomwel who, together with two colleagues, has put down such a fantastic pulling track and our two NTTO contest preparers, Johan Konings and Walter Duis, deep respect for your dedication and perseverance!

It was a wonderful event, we are going to think and talk about it for a long time, process impressions and emotions and move on to a next edition.

Once again .. thank you all very much,
On behalf of the complete board of Tractorpulling Alphen (NB) .. STTA

Beste Pulling liefhebbers,

Het weekend nadert met rasse schreden en we zijn er bijna klaar voor! Nog wel druk met de laatste voorbereidingen maar de baan is er in ieder geval klaar voor.

Zaterdag begint de wedstrijd om 15 uur.
Zondag begint de wedstrijd om 11 uur en is de officiële opening om 10.30 uur. Onze burgemeester en wethouder zullen hierbij ook aanwezig zijn en alle rijders presenteren zichzelf dan op baan. Een Europees Spektakel welke we nog nooit gezien hebben in Alphen!

Het weer ziet er mooi uit … dus we gaan er een prachtig weekend van maken. Graag tot as weekend!

Namens het gehele bestuur STTA, de werkgroep en alle vrijwilligers van STTA
en alle vrijwilligers van Made, NTTO en Stroe.

Dear Pulling lovers,

The weekend is approaching very fast and we are almost ready! Still busy with the final preparations but the track is certainly ready for it.

Saterday we will start at 3 pm with the first pull.
Sunday we will start at 11 am and the official opening is at 10.30 am. Our mayor and alderman will also be present and all riders will present themselves on the track. An European spectacle that we have never seen in Alphen!

The weather looks nice … so we are going to make it a wonderful weekend. Happy to see you all this weekend!

On behalf of the entire board STTA, the working group and all volunteers of STTA
and all volunteers from Made, NTTO and Stroe.

Beste pulling liefhebbers,

Het nieuwe programma is klaar, zie verder op deze site.

Dear pulling lovers,

The final program is finished, see this site.

Europees Kampioenschap 2018 in Alphen (NB) Nederland

Beste pulling liefhebbers,
Met veel plezier kunnen wij jullie melden dat wij in Alphen STTA in samenwerking met de NTTO en ETPC het EK gaan organiseren. Zaterdag 8 september wordt zoals gepland de Nederlandse competitie NTTO verreden en Zondag 9 september word er om het EK gestreden.

Meer details volgen nog en onder voorbehoud van eventuele programma wijzigingen.

European Championship 2018 in Alphen (NB) The Netherlands

Dear pulling lovers,
With pleasure we can announce the organization of the EC by STTA Alphen. We will do this in cooperation with the NTTO and ETPC. Saturday the 8th of September we will pull the Dutch competition NTTO and Sunday the 9th of September, we will pull the EC.

More details will follow and subject to any possible program changes.

Het bestuur van STTA verwelkomt met trots onze nieuwe hoofdsponsor ‘Bruinsma Olie’ uit Tilburg. Samen met al onze andere sponsoren én vrijwilligers kunnen we dit jaar weer een prachtige wedstrijd organiseren.

  • 1
  • 2