Beste Pulling liefhebbers,

Het weekend nadert met rasse schreden en we zijn er bijna klaar voor! Nog wel druk met de laatste voorbereidingen maar de baan is er in ieder geval klaar voor.

Zaterdag begint de wedstrijd om 15 uur.
Zondag begint de wedstrijd om 11 uur en is de officiële opening om 10.30 uur. Onze burgemeester en wethouder zullen hierbij ook aanwezig zijn en alle rijders presenteren zichzelf dan op baan. Een Europees Spektakel welke we nog nooit gezien hebben in Alphen!

Het weer ziet er mooi uit … dus we gaan er een prachtig weekend van maken. Graag tot as weekend!

Namens het gehele bestuur STTA, de werkgroep en alle vrijwilligers van STTA
en alle vrijwilligers van Made, NTTO en Stroe.

Dear Pulling lovers,

The weekend is approaching very fast and we are almost ready! Still busy with the final preparations but the track is certainly ready for it.

Saterday we will start at 3 pm with the first pull.
Sunday we will start at 11 am and the official opening is at 10.30 am. Our mayor and alderman will also be present and all riders will present themselves on the track. An European spectacle that we have never seen in Alphen!

The weather looks nice … so we are going to make it a wonderful weekend. Happy to see you all this weekend!

On behalf of the entire board STTA, the working group and all volunteers of STTA
and all volunteers from Made, NTTO and Stroe.