Marc Zegers

Voorzitter

Peter van Gorp

Secretaris, wedstrijd verantwoordelijke

Henk Jansen

Penningmeester

Walter Graafmans

Angela Buisman

Dennis van den Broek

Mike Huijben

Bjorn Huijben

Niels Voeten

Christel Priems