Zaterdag 8 September / Saturday, September 8th

Aanvang: 15:00 uur / Start: 15:00

Entree: € 20,- / Entrance: € 20,-
12 tot 18 jaar: € 17,- / 12 till 18 years: € 17,-
Kinderen tot 12 jaar: GRATIS! / Children till 12 years: FREE!                            

Deze mooie zaterdag zal afgesloten worden met DJ Dion Govers.

This beautiful saturday will be ended with DJ Dion Govers.

BAAN 1 / TRACK 1

15:00N Light Two Wheel Drive
15:30 N Light Modified
16:30 GN Light Modified
17:30 N Prostock
18:15 GN Prostock
19:30 GN Superstock
21:00 GN Unlimited

BAAN 2 / TRACK 2

15:00 N Light Compact Diesel
15:45 N Compact Diesel
17:00 GN Modified
18:15 N Light Superstock
19:15 EK Two wheel Drive
20:30 GN Mini Unlimited