Tractorpulling afgelast!

De organisatie van de Tractorpulling Alphen (STTA) heeft besloten om de Tractorpulling wedstrijd dit jaar niet door te laten gaan vanwege het Corona virus.

De organisatie staat achter de maatregelen om de verspreiding van het Corona virus zoveel mogelijk te beperken. De gezondheid en het kunnen bieden van de juiste zorg aan een ieder,
heeft de hoogste prioriteit.

Het is onzeker hoe de ontwikkeling van het virus en de daaraan gekoppelde maatregelen voor de toekomst zullen zijn. Het is niet bekend op welk moment grote groepen mensen weer verantwoord bijeen kunnen komen en daarmee onduidelijk of de wedstrijd begin september plaats kan vinden.

Om de wedstrijd te kunnen organiseren moet de organisatie op korte termijn financiële verplichtingen aangaan. Gezien de huidige ontwikkelingen acht de organisatie het niet verantwoord om deze te nemen en heeft de STTA doen besluiten om de wedstrijd voor dit jaar niet door te laten gaan.

Voor nu wensen we jullie veel gezondheid toe, wees voorzichtig en hopelijk zien we jullie volgend jaar weer langs de baan!